Privacy Policy

Door in te schrijven gaat u akkoord dat uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt zullen worden met het uitsluitende doel u communicatie aan te leveren over het project Sure2050.

Deze communicatie zal bestaan uit het verzenden van nieuwbrieven en mailings aangaande het project, alsook uitnodigingen voor informatiesessies en informatie omtrent het project.

We delen uw persoonsgegevens met projectpartners en derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. In andere gevallen waarbij we uw persoonsgegevens dienen te verstrekken aan derden, doen wij dit alleen met uw nadrukkelijke toestemming hiervoor.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging te garanderen en de vertrouwelijkheid van uw gegevens te bewaken. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het project en de opvolging hiervan.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar dpo@veb.be

contact

  • This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 844902.